ảnh phải
ảnh trái
Máy photocopy Ricoh báo lỗi error Cleaning web Replacement
Máy photocopy Ricoh báo lỗi error Cleaning web Replacement
cách sửa lỗi Ricoh báo error Cleaning web Replacementcủa các dòng máy photocopy ricoh MP 4000,4001,5000,5001,6001,7001,8001,9001 này giúp khách hàng cũng như các bạn kỹ thuật mới học nghề sửa máy photocopy cùng sửa lỗi này. --> Lỗi error Cleaning web Replacement là lỗi hết cuộn giấy lau dầu trên sấy của máy, cuộn giấy này có chức năng lau mực còn bám lại trên sấy, làm trơn sấy, nếu không có cuộn giấy này máy vẫn chạy được nếu ta tháo bỏ cần gạt senser nhận cuộn giấy lau nhưng nếu chúng ta để tì
Click to call