ảnh phải
ảnh trái
Ricoh MP 6000 báo lỗi SC 220 là lỗi gì?
Ricoh MP 6000 báo lỗi SC 220 là lỗi gì?
cách sửa lỗi SC 220 của các dòng máy photocopy ricoh MP 4000,4001,5000,5001,1060,1075,2060,2075,5500,6000,6001,6500,7000,7001,8000,8001,9000,9001 Lỗi SC 220 là lỗi bộ phận tạo ảnh laser hay còn gọi là bo quang, hộp quang
Click to call