ảnh phải
ảnh trái
Hướng dẫn sửa lỗi sc 302 của máy photocopy ricoh 4001
Hướng dẫn sửa lỗi sc 302 của máy photocopy ricoh 4001
Khi máy photocopy ricoh MP 4000/4001/5000/5001 báo lỗi sc 302 thì máy đang gặp lỗi về cao áp trống và bạn sử lý lỗi này theo các bước sau:
Click to call